• image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

O firmie

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. istnieje od 1997 roku. Kapitał Spółki wynosi 2.056.500,00 zł. i został objęty przez samorządy lokalne, producentów rolnych, grupy producenckie, spółdzielnie oraz firmy z regionu sandomierskiego. Głównym akcjonariuszem jest Gmina Sandomierz posiadająca 77,76 % udziałów w kapitale akcyjnym.

Zarząd Spółki:

  • Krzysztof Krzystanek - Likwidator

 

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Kossak - Przewodniczący Rady
  • Zygmunt Hara - Wiceprzewodniczący
  • Henryka Błaszczak - Sekretarz Rady

 

Centrum Dystrybucji SORH S.A.Siedziba Spółki znajduje się w handlowo - usługowej części miasta, w sąsiedztwie zarządzanego przez SORH S.A. producenckiego rynku hurtowego - placu targowego w Sandomierzu. Lokalizacja rynku hurtowego w regionie sandomierskim tzw. "zagłębiu produkcyjnym owoców i warzyw", którego specyficzny mikroklimat, dogodne położenie geograficzne (bliskość granic: białoruskiej, ukraińskiej i słowackiej) oraz bardzo wysoki poziom produkcji owoców i warzyw, sprawia, że jest to największe centrum dystrybucji produktów ogrodniczych w południowo - wschodniej części Polski.

 

Kwitnący sad z ziemi sandomierskiejRegion sandomierski to jedno z największych zagłębi produkcyjnych owoców i warzyw. Na terenie sandomierszczyzny znajduje się ponad 17 tysięcy hektarów sadów - głównie jabłoniowych. Region ten charakteryzuje się tradycyjnym sposobem wytwarzania produktów ogrodniczych
z wykorzystaniem walorów lokalnego klimatu. Dlatego też owoce i warzywa z ziemi sandomierskiej szeroko polecane przez SORH S.A. to gwarancja jakości, smaku i zdrowia.

 

Zapraszamy do współpracy