Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A

27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 7 tel. 609 402 699