• image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

O firmie

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. istnieje od 1997 roku. Kapitał Spółki wynosi 2.056.500,00 zł. i został objęty przez samorządy lokalne, producentów rolnych, grupy producenckie, spółdzielnie oraz firmy z regionu sandomierskiego. Głównym akcjonariuszem jest Gmina Sandomierz posiadająca 77,76 % udziałów w kapitale akcyjnym.

Zarząd Spółki:

  • Krzysztof Krzystanek - Likwidator

 

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Kossak - Przewodniczący Rady
  • Zygmunt Hara - Wiceprzewodniczący
  • Henryka Błaszczak - Sekretarz Rady

 

Centrum Dystrybucji SORH S.A.Siedziba Spółki znajduje się w handlowo - usługowej części miasta, w sąsiedztwie zarządzanego przez SORH S.A. producenckiego rynku hurtowego - placu targowego w Sandomierzu. Lokalizacja rynku hurtowego w regionie sandomierskim tzw. "zagłębiu produkcyjnym owoców i warzyw", którego specyficzny mikroklimat, dogodne położenie geograficzne (bliskość granic: białoruskiej, ukraińskiej i słowackiej) oraz bardzo wysoki poziom produkcji owoców i warzyw, sprawia, że jest to największe centrum dystrybucji produktów ogrodniczych w południowo - wschodniej części Polski.

 

Kwitnący sad z ziemi sandomierskiejRegion sandomierski to jedno z największych zagłębi produkcyjnych owoców i warzyw. Na terenie sandomierszczyzny znajduje się ponad 17 tysięcy hektarów sadów - głównie jabłoniowych. Region ten charakteryzuje się tradycyjnym sposobem wytwarzania produktów ogrodniczych
z wykorzystaniem walorów lokalnego klimatu. Dlatego też owoce i warzywa z ziemi sandomierskiej szeroko polecane przez SORH S.A. to gwarancja jakości, smaku i zdrowia.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Komunikaty Sadownicze

2016.03.17 SKS 01 2016
Pobierz dokument

2016.03.24 SKS 02 2016
Pobierz dokument

2016.04.01 SKS 03 2016
Pobierz dokument

2016.04.08 SKS 04 2016
Pobierz dokument

2016.04.18 SKS 05 2016
Pobierz dokument

2016.04.26 SKS 06 2016
Pobierz dokument

2016.05.04 SKS 07 2016
Pobierz dokument

2016.05.04 SKS 10 2016
Pobierz dokument

2016.05.27 SKS 11 2016
Pobierz dokument

2016.06.02 SKS 12 2016
Pobierz dokument

2016.06.22 SKS 13 2016
Pobierz dokument

2016.07.28 SKS 16 2016
Pobierz dokument

2016.08.25 SKS 18 2016
Pobierz dokument

 

owoce

warzywa

opakowania

 
 
 
 
 
Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.