Lokalizacja

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy mieści się w Sandomierzu, przy ul. Przemysłowej 7. Teren Spółki obejmuje około 5 ha uzbrojonej działki, na której znajdują się budynki oraz hale magazynowe, w których swoją działalność prowadzi kilka hurtowni oraz firm usługowo – handlowych. Na terenie SORH S.A. powstało Centrum Logistyczne Produktów Ogrodniczych. Powyższa lokalizacja jest optymalna z punktu widzenia działającego w pobliżu producenckiego rynku hurtowego warzyw i owoców zarządzanego przez Spółkę.