Informujemy, że począwszy od 01.01 2017r.

Administratorem placu targowego

przy ul. Przemysłowej 2

(rynek hurtowy owoców i warzyw, giełda samochodowa i rozmaitości, targ wielobranżowy)

jest nowy podmiot gospodarczy:

Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Przemysłowa 3

27-600 Sandomierz  tel. 15 8323422 

www.targowiskasandomierz.pl